Regels:

Slechts woorden met 2 of meer tekens worden geaccepteerd. Max 200 tekens. Spaties worden gebruikt om woorden te splitsen, "" kan worden gebruikt om naar een complete string te zoeken. AND, OR en NOT worden gebruikt als operatoren. +/|/- komen overeen met de operatoren AND, OR en NOT. Alle gezochte woorden worden omgezet naar kleine letters.

Willems Boven-Leeuwen kiest voor nieuwe namen van de werkmaatschappijen.

Willems Boven-Leeuwen heeft de namen van de werkmaatschappijen aangepast om deze zo beter aan te laten sluiten bij de praktijk van de activiteiten die worden verricht

De huidige werkmaatschappijen zijn:

  • Willems Staal BV

Vanuit deze werkmaatschappij worden de staalconstructie projecten uitgevoerd. De oude naam van deze BV was Willems Constructie BV. Het betreft alleen een naamswijziging. De naam Willems Constructie wordt nog gehanteerd als handelsnaam voor de gehele Willems Boven Leeuwen Groep, zoals dat in het verleden ook gebruikelijk was.

  • Willems Jachtbouw BV

Willems Jachtbouw BV houdt zich voornamelijk bezig met de bouw van aluminium superstructures voor de Jachtbouw. Deze werkzaamheden voert Willems al sinds 1995 uit onder de naam Willems RVS-Aluminium BV. Willems Jachtbouw BV is de nieuwe naam voor de oude Willems RVS-Aluminium BV. Het betreft hier alleen een naamswijziging. Onder de handelsnaam Willems Aluminium voert Willems projecten in aluminium uit die niet onder de jachtbouw vallen.

  • Willems Piping & Equipment BV

In deze BV worden projecten in leidingsystemen en apparatenbouw uitgevoerd. Dit betreft een nieuwe BV voor werkzaamheden die Willems al jarenlang uitvoert onder de naam Willems RVS-Aluminium BV. Deze naam sloot echter niet meer aan bij de werkzaamheden die door deze businessunit worden uitgevoerd. Bovendien is de hoeveelheid werk in dit segment zodanig gestegen dat het gerechtvaardigd is om deze uit te voeren vanuit een zelfstandige werkmaatschappij waarvan de naam recht doet aan de activiteiten. Onder de handelsnaam Willems RVS worden projecten in roestvaststaal uitgevoerd. 

  • Willems Anker BV

Vanuit Willems Anker worden de befaamde Willems Ankers geleverd. Geliefd bij architecten en constructeurs. Hier is niets gewijzigd.

Met deze aanpassing heeft Willems weer een stap gezet naar een verdere professionalisering en een betere herkenbaarheid. Daarbij blijven onze kernwaarden gehandhaafd en blijft Willems het bedrijf dat “alles kan maken” (als het maar van metaal is). 

WILLEMS BOVEN-LEEUWEN, UW CONSTRUCTIEVE PARTNER